Serveis

Accés clients

usuari

paraula de pas

Accés a la seva informació

Testmicorre, li ofereix a vostè com client la possibilitat d'accedir de forma exclusiva a la informació concernent a les seves pòlisses contractades i interactuar amb el sistema.

Per tenir accés a la base de dades haurà de registrar-se com usuari de l'aplicatiu mitjançant l'enllaç existent a la secció e-client. Se li facilitarà un login i un password per a que pugui accedir per primera vegada. Si ja està registrat se li permetrà en aquesta pantalla modificar la seva contrasenya si ho desitja.

Un cop s'hagi identificat i validat les seves dades, el sistema li donarà accés a una pantalla de consulta.

En aquesta pantalla, tindrà accés a modificar les seves dades personals i a consultar les pòlisses, els últims rebuts i els sinistres que tingui. Podrà sol.licitar online els canvis que cregui oportuns.

Per modificar les dades personals haurà de prémer l'enllaç habilitat per aquest fi, li mostrarà un pantalla des de la qual podrà esmenar possibles errors o bé efectuar modificacions. Per a que tinguin efecte els canvis realitzats haurà de prémer el botó d' "Enviar".

eclient

Des d'aquesta pantalla de consulta de pòlisses, rebuts i sinistres, prement l'enllaç existent, pot sol.licitar mitjançant la pantalla que apareixerà:

  • Modificar la domiciliació bancària
  • Modificar el risc assegurat
  • Declaració de sinistre
  • Canviar la forma de pagament

Recordi que ha de prémer el botó d' "Enviar" una cop efectuada la sol.licitut per a que aquesta prosperi.

Segons les modificacions que vulgui efectuar li facilitarem una sèrie de documents en diferents formats que podrà descarregar, complimentar i posteriorment remetre'ns per correu electrònic com document adjunt. Per això, pot visitar la secció de documents , on podrà descarregar: declaracions amistoses per sinistres d'autos i de diversos, tramitacions d'altes i de baixes de membres per pòlisses de col.lectius i, molts altres que poden ser-li d'utilitat.