Serveis

Accés clients

usuari

paraula de pas

Particulars

Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes de risc pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

 • Combinats
  Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d'algunes de les garanties més usuals de cadascun d'ells.
 • Automòbils
  Bàsicament informació dels rams d'automòbils i, de ciclomotors i motocicletes, detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d'aquests productes. Es detallen alhora els condicionats i les sumes assegurades en les cobertures de cada risc.
 • Industrials
  Inclou els productes d'avaria de maquinària, danys materials, riscos en trànsit de mercaderies segons mitjà de transport i el risc per la pèrdua de beneficis.
 • Responsabilidad Civil
  Productes exclusius de responsabilitat civil en el cas d'agressió d'animals (domèstics), comunitats, explotació, o bé, accidents laborals en els que es produeix lesió o mort d'empleats.
 • Estalvi / Inversió
  Productes d'inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d'inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l'estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.
 • Vida i Salut
  En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d'accidents, previsions, subsidis, salut, vida, vida estalvi i vida risc. Podrà triar entre les diferents modalitats la que millor s'adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.

Per això, pot visitar la secció de contactes.