Serveis

Accés clients

usuari

paraula de pas

Empreses

Gerència de Risc o RISK MANAGEMENT

Podem definir-ho com el procés de planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos i activitats d'una empresa, per minimitzar els efectes adversos dels successos accidentals que li afectin, al menor cost possible.

Entenem el Risk Management, como l'aplicació de les tècniques d'identificació, evaluació i control dels riscos en l'empresa.
El nostre servei inclou:

 • Inspecció d'ingenieria - Es realitza mitjançant enginyers especialitzats en prevenció i seguretat.

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l'informe d'inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d'ocurrència.

 • S'inclouen a l'informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.

Anàlisi del programa d'assegurances.

 • Estudi detallat dels contractes d'assegurança vigents.
 • Disseny del programa d'assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.

Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Pla de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.

Financiació dels riscos.

Retenció Franquicies, carèncias, deduibles, límits d'indemnització...

 • Transferència Contracte diferent de l'assegurança: clàusules d'exoneració, subcontractacions...
 • Pòlissa d'assegurança (contractació mitjançant corredories)

Missió i Actuació.

Proporcionem als gestors eines d'ajuda en la presa de decisions respecte les polítiques de prevenció i financiació de riscos idònies per l'Empresa.

 • Efectuem l'anàlisi, seguiment i control dels riscos, de l'actuació de la corredoria, de les pòlisses, capitals assegurats i sinistralitat.
 • Coordinem les millores i adaptacions pertinents en funció de l'evolució de l'empresa.
 • Col.laborem en l'elaboració de plans d'emergència i contingència.
 • Col.laboració amb departament de Seguretat-Enginyeria.
 • Pla d'Emergència.
 • Pla de Contingència.
 • Informes periòdics.
 • Estudi professional dels riscos.
 • Coneixement del mercat Control extern.

Beneficis:

 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d'activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d'assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció -assegurances