Convinat Expl. Pedra Ornamental: Danys i R. Civil

La seva explotació necesita una assegurança específica amb cobertures adecuades a les seves característiques. Desprès d'uns anys assegurant a moltes empreses extractives del sector miner hem transformat en GARANTIES les necesitats que ens han transmès.

Existeix un ampli espectre de solucions factibles, a continuació n'exposem algunes:

 • En Responsabilitat Civil d'Explotació podem incloure la garantia per us i tenència d'explosius des del punt cero. Així com treballs en l'exterior, materials transportats i subcontratistes.
 • En Responsabilitat Civil Patronal podem incloure els empleats dels subcontratistes.
 • En quant a la Responsabilidad Civil de Producte podem afegir el montatge i la col·locació en l'obra.

Posibles Garanties

 • Incendi
 • Responsabilitat Civil Explotació 
 • Actes vandàlics
 • Responsabilitat Civil de Producte
 • Explosió
 • Responsabilitat Civil Patronal
 • Robatori
 • Danys elèctrics
 • Vidres i rótuls
 • Danys electrònics
 • Caiguda de llamps
 • Accidents treballadors
 • Danys per aigua
 • Accidents de clients
 • Inundació

Per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres, per aixó, pot visitar la secció de contacte.