Convinat Expl. Pedra Ornamental: Danys i R. Civil

La seva explotació necesita una assegurança específica amb cobertures adecuades a les seves característiques. Desprès d'uns anys assegurant a moltes empreses extractives del sector miner hem transformat en GARANTIES les necesitats que ens han transmès.

Existeix un ampli espectre de solucions factibles, a continuació n'exposem algunes:

  • En Responsabilitat Civil d'Explotació podem incloure la garantia per us i tenència d'explosius des del punt cero. Així com treballs en l'exterior, materials transportats i subcontratistes.
  • En Responsabilitat Civil Patronal podem incloure els empleats dels subcontratistes.
  • En quant a la Responsabilidad Civil de Producte podem afegir el montatge i la col·locació en l'obra.

Posibles Garanties

  • Incendi
  • Responsabilitat Civil Explotació 
  • Actes vandàlics
  • Responsabilitat Civil de Producte
  • Explosió
  • Responsabilitat Civil Patronal
  • Robatori
  • Danys elèctrics
  • Vidres i rótuls
  • Danys electrònics
  • Caiguda de llamps
  • Accidents treballadors
  • Danys per aigua
  • Accidents de clients
  • Inundació

Per a més informació no dubti en contactar amb nosaltres, per aixó, pot visitar la secció de contacte.