Inversions garantides a plaç fixe

A tres, cinc o vuit anys.

Amb un interés garantit en pòlissa superior als productes tradicionals del mercat i poden disposar dels seus diners en qualsevol moment.

I no oblidi que la fiscalitat dels productes asseguradors és molt més avantatjosa que la dels productes bancaris.