Fons garantits de renda variable

Asseguren la inversió inicial i un percentatge de la revalorització mitja dels índexos bursàtils en un determinat període (de 2 a 4 anys ). Els mencionats índexos solen ser IBEX 35, EUROTOP 100, BLUE CHIPS, etc..

Adequat per a inversors conservadors que no vulguin suportar les turbulèncias i fluctuacions dels mercats de valors sense renunciar per això a una rendabilitat mitja.

Beneficis

 • Seguretat
  Passi el que passi, sempre percebrà el capital fixe garantit.
 • Rentabilitat
  Obtindrà a més una extra rendabilitat variable lligada a l'evolució de l'índex de referència.
 • Protecció
  Quedarà cobert amb una assegurança de vida, que garanteix un petit capital adicional, indicat en el seu contracte.
 • Liquiditat
  Si ho desitja podrà recuperar al final de cada anualitat d'assegurança part del seu capital, renunciant a percebre el capital garantit a l'acabament però conservant intactes les garanties de l'assegurança de vida i de la rendabilitat variable.
 • Excel.lent Fiscalitat
  Segons la normativa vigent, l'exempció fiscal pot arribar fins el 75 % segons la duració de l'assegurança.