Fons garantits de renda fixa

Asseguren al venciment la inversió inicial i una rendabilitat mínima garantida.

Vostè tria el temps i la quantitat invertida.

Molt apropiats per estalviadors conservadors que no vulguin córrer riscos i prefereixin un tipus mínim garantit amb el fi de mantenir el poder adquisitiu de la seva inversió.

Es distingeixen les següents modalitats:

  • Curt Plaç:  Fins a 3 anys. (Desgravació fiscal sobre rendabilitats 30 %)
  • Mig Plaç: De 5 a 8 anys. (Desgravació fiscal sobre rendabilitats 65 %)
  • Llarg Plaç: Més de 8 anys. (Desgravació fiscal sobre rendabilitats 75 %)

Al venciment del plaç triat es podrà optar pel cobrament del valor garantit o per la percepció d'una Renda Vitalicia calculada en funció de l'edad de l'assegurat a l'inici del cobrament de la mateixa.