Mercaderies en trànsit

Aquest tipus d'assegurança cobreix mitjançant compensacions econòmiques, aquelles mercaderies que es troben de passada per un pais o lloc en el qual no han de quedar-se davant els danys fortuïts que pugui sofrir o causar l'esmentada mercaderia, tals com a: pèrdua, ruptura, dany, niva, alteració, etc. Cubre així mateix les manipulacions de càrrega i descàrrega contra els riscs que puguin afectar-les.