Vida

Accés clients

usuari

paraula de pas

Vida

Passi el que passi, la seva familia mantindrà sempre el seu poder adquisitiu i qualitat de vida.

Aquesta assegurança de vida ampliada cobreix les principals incidències que pugui sofrir el cap de familia: defunció, invalidesa, incapacitat professional, hospitalització...

Els beneficiaris cobren el capital acordat, podent duplicar-se o triplicar-se segons les circunstàncies. El cost per vostè és reialment baix comparat amb la tranquil.litat que li proporciona aquest producte.

És un producte interessant per a persones amb obligacions familiars de fills o cònjuges, hipoteques, negocis etc.

Possibles Garanties i sumes assegurades

 • Accident de circulació.
  Prestació extraordinària per a menors d'edat, totalment gratuïta. Si a conseqüència d'un accident de circulació morís l'assegurat i el seu cònjuge, deixant com a beneficiaris fills menors de 18 anys, o majors d'edat discapacitats, se'ls indemnitzarà amb el doble del capital.
 • Cobertura efecte duple.
  Assegurança complementària per a la seva parella. D'aquesta forma, en caso de mort, el cònjuge estarà assegurat gratuitament pel mateix capital, fins que els fills compleixin 18 anys. I si, durant aquest període, aquesta persona morís, els fills rebrien un capital adicional igual a l'assegurat.
 • Invalidesa per qualsevol causa.
  Avançament del capital de mort i/o pagament d'una renda.
 • Incapacitat professional.
  Pagament d'una renda i/o liberació del pagament de primes.
 • Mort i invalidesa per accident.
  Suma assegurada.
 • Mort i invalidesa per accident de circulació.
  Suma assegurada.
 • Malaltia greu.
  Pagament de capital per diagnòstic de malatia greu (càncer, infart, embòlia, accident cervellvascular, transplantament d'òrgans majors).
 • Subsidi diari d'hospitalització.
  A partir del cinquè día i com a màxim 90 dies.
 • Assistència Vida 24 hores.
  Asistència al beneficiari: ens encarreguem d'obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris.
 • Servei d'informació jurídica.
  Un equip d'advocats a la seva disposició que li informarà de qualsevol aspecte legal: dret de succesió, testament...