Vida i Salut

AccÚs clients

usuari

paraula de pas

Aut˛noms

Autònoms és un sistema integral de protecció creat per completar les limitacions de les prestacions de la Seguretat Social als treballadors autònoms. Anteriorment, per assolir el mateix nivell de cobertura, vosté hauria de contractar molts tipus d'assegurances: un pla de jubilació, una assegurança de salud, una assegurança de vida...

Amb Autònoms vostè disposa d'un multiproducte que els inclogui tots, podent triar entre diferents modalitats o dissenyant-se el seu propi projecte personal, en el que vostè decideix els imports i les cobertures.

Està pensat per a totes aquelles persones incloses en el Règim Especial d'Autònoms a més de persones amb obligacions familiars de dependència, com fills o cònjuge.

Si vostè és autònom, 46,70 € és la quantitat que percebria el primer mes, i 326 € els mesos sucessius descomptant la quota d'autònom que ha de pagar (segons la base mínima de cotització). Per evitar aquesta situació, nosaltres busquem per a vostè la millor solució.

La Seguretat Social li obliga a presentar la cessació temporal o definitiva de l'activitat o la contractació d'un substitut per tenir dret al cobrament de la prestació. Li pagarem la indemnització pactada només amb presentar la baixa certificada per qualsevol metge. A més aquesta indemnització és compatible i complementària a la que ofereix la Seguretat Social, per a que la seva economia no es vegi afectada en cap cas.

Amb l'assegurança d'Autónoms ja pot treballar tranquil, perque complementa les prestacions de la Seguretat Social.

Possibles Garanties i sumes assegurades

 • Assegurança de Vida

  Assegurant per la seva familia el capital de mort que vostè decideixi.
 • Assegurança de Salut

  Possibilitat de triar lliurement el metge o acudir als millors especialistes inclosos en el quadre mèdic. Vostè pot, a més, ampliar la cobertura d'aquesta assegurança a la resta de la seva familia.
 • Sistema d'estalvi

  Pot incloure un pla de pensions o de jubilació, vostè assegurarà el seu futur al mateix temps que obté les millors rendabilitats dels seus estalvis i els més grans avantatges fiscals.
 • Assegurança d'hospitalització

  Si ha de ser ingressat en un centre mèdic, a causa d'un accident o malaltia, percebrà una indemnització amb una important quantitat diària.
 • Assegurança d'Incapacitat Professional

  Li paga una compensació econòmica si, per qualsevol motiu, no pot seguir exercint la seva activitat professional.