Estalvi / Inversió

Accés clients

usuari

paraula de pas

Plans d´estalvi

Amb un Pla de Jubilació s'obté la rendabilitat assegurada que es pretén i permet disposar dels estalvis sempre que es necessitin.

Pla de Jubilació és un producte de previsió que, mitjançant aportacions periòdiques o extraordinàries, assegura un capital final garantit en base a un interès tècnic utilitzat per a tota la durada del contracte. Incorpora cobertures complementàries de vida i té diferents modalitats de creixement de les aportacions.

 • Interessa a persones que busquen un producte que els hi ofereixi una rendabilitat estable pels seus estalvis, a més de poder complementar-ho amb una assegurança de vida.
 • Interès tècnic garantit fins al final del contracte.
 • Participació en beneficis: adicional a l'interès tècnic garantit, amb el que vosté obté una rendabilitat extra que augmenta el valor del seu estalvi.
 • Aportacions: vosté decideix com i quan fer-les, pot augmentar o disminuir la seva quantitat sempre que ho desitgi. A més pot fer aportacions extraordinàries per incrementar el capital estalviat.
 • Creixement en les aportacions: vostè pot assegurar que el seu pla no perdrà poder adquisitiu amb el pas dels anys. Així, pot triar un creixement en les aportacions en un 5 % linial cada any, o un creixeiment acumulatiu del 3 % o del 5 %. També pot decidir aportar sempre la mateixa quantitat.
 • El de Jubilació incorpora cobertures adicionals per a la seva tranquil.litat:
  • Deslliurança del pagament de primes, en cas d'invalidesa o incapacitat professional.
  • Assegurança temporal complementària de mort.
  • Assegurança de pagament d'una renda en cas d'invalidesa o incapacitat professional.
  • Subsidi diari d'hospitalització per accident o malaltia.

El Pla de Jubilació garanteix una rendabilitat per a tota la durada del contracte juntament amb l'obtenció d'una rendabilitat adicional mitjançant la participació en beneficis.

Permet el rescat total a partir del primer any i la possibilitat de rescats parcials, transcorreguts tres anys.

Existeix la possibilitat de fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment.

Diferents modalitats de creixement d'aportacions per a garantir que el pla no perdi poder adquisitiu.

Disposa de les excel.lents avantatges fiscals de les assegurances de vida.

Assistència Vida 24 hores, inclouent:

 • Assistència al beneficiari: ens encarreguem d'obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a fer tots els tràmits necessaris.
 • Servei d'informació jurídica: un equip d'advocats a la seva disposició que l'informarà de qualsevol aspecte legal: dret de succesió, testament...
 • Avançament d'indemnització per despeses de sepeli.