Altres danys

  • Danys al vehicle assegurat.
  • Danys propis al vehicle amb franquicia.
  • Danys propis al vehicle sense franquicia.

En els danys propis si es contratés amb franquicia, s'ha de tenir en compte que s'aplicarà la franquicia seleccionada per cop.