Trencament de vidres

Cobreix la reposició de les llunes fins el límit pactat en les seves condicions particulars, no cobreix els miralls retrovisors ni els vidres de fars i intermitents.

Abans de reposar-les ha de donar part en l'asseguradora o mediador.

Existeixen serveis d'assistència per reposar-les in situ per compte de l'asseguradora.