Retirada carnet

Per aquesta garantia s'abona a l'assegurat/conductor un subsidi mensual establert en les condicions particulars en el cas de que li sigui retirat el permís de conducció, sempre que es compleixi alguna de les circunstàncies següents:

  • Per sentència judicial ferm a rel d'un accident de circulació en el que hagi intervingut el vehicle assegurat i així mateix hagi culpa o negligència per l'assegurat.
  • Per resolució governativa ferm que afecti igualment a l'assegurat per infraccions comeses amb el vehicle assegurat, que exclou la retirada del permís a causa de l'impagament de multes o la participació de l'assegurat en apostes o desafiaments.