Danys corporals

  • Mort: 30.000.00 €
  • Invalidesa Física permanent: 600.00 € per cada punt (barem annex llei 30/95)
    Màx. fins 60.000.00 €