RC VoluntÓria

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

 • Ús i circulació del vehicle.
 • Repòs, inclós incendi i explosió.
 • Càrrega, transport i descàrrega de coses.
 • Conducció per menors, empleats i extranys.
 • Conducció ocasional d'altres turismes.
 • Actuació dels passatgers.
 • Arrossegament de remolcs autoritzats.

Sumes assegurades

 • 100 % Indemnitzacions
 • 100 % minutes i despeses, sense límit d'advocats i procuradors designats per l'Assegurador.
 • Màxim 1.500,00 € lliurament triats.
 • Cobreix l'excés de l'obligatori amb els límits pactats en les condicions particulars de la seva pòlissa, habitualment és de caràcter il.limitat, malgrat algunes entitats les tenen limitades.
 • No cobreix els danys que pot sofrir el conductor o propietari però si la resta de passatgers indistintament de les persones que es transportin.