Combinats

Accés clients

usuari

paraula de pas

Comunitats

Existeix en el mercat una pòlissa dirigida especialment a les comunitats de propietaris. Les seves cobertures són, bàsicament, les mateixes que les de l'assegurança combinada de la llar, inclús la Responsabilitat

Civil front a tercers (entre els que pot comptar-se als propis membres de la Comunitat) per fets en els que existeixi culpa de la mateixa o de les persones que estan al seu servei. En aquesta pòlissa no estan coberts els danys per aigua produits en les vivendes particulars.

Els immobles en règim de Comunitat de propietaris tenen en el mercat assegurador unes excel.lents pòlisses específiques amb garanties que cobreixen quasi la totalitat dels succesos imprevistos.
Així mateix es poden assegurar:

 • Edificis de vivendes amb règim de copropietat
 • Edificis d'oficines
 • Edificis comercials
 • Edificis destinats al lloguer

El multirrisc de comunitats de propietaris és un producte dissenyat per cobrir les necessitats d'assegurament amb un doble enfoc, segons l'extensió de la cobertura: danys per instal.lacions comuns o per instal.lacions comuns i privades.

Possibles Garanties

 • Incendi
 • Actes vandàlics
 • Danys elèctrics
 • Canonades privades
 • Assistència 24h.
 • Explosió 
 • Riscos de la naturalesa
 • Robatori
 • Vidres
 • Caiguda de raig
 • Fum
 • Danys per aigua
 • Responsabilitat civil