Combinats

Accés clients

usuari

paraula de pas

Comerç

El seu comerç o despatx necessita una assegurança específica amb cobertures adequades a les seves necessitats. Existeix un ampli ventall de solucions factibles i econòmiques, que sens dubte seran del seu interés.

Els comerços i despatxos que assegurem són:

  • Despatxos professionals
  • Comerços en general
  • Gabinets mèdics

Possibles Garanties

  • Incendi
  • Actes vandàlics
  • Explosió
  • Robatori
  • Vidres y rètols
  • Caiguda de llamps
  • Fum
  • Inundació
  • Responsabilitat civul
  • Impactes en les façanes
  • Fenòmens atmosfèics
  • Pèrdues de beneficis
  • Despeses fixes
  • Accidents traballadors
  • Accidents de clients